Whiplash

Pisksnärtskada eller whiplash kan uppkomma om nackens mjukdelar utsätts för en kraftig översträckning. Detta är särskilt vanligt vid trafikolyckor. Om man blir påkörd bakifrån kan huvudet åka bakåt-framåt, som en pisksnärt. Kvinnor drabbas i högre grad än män.

Det finns ingen enhetlig behandling för whiplashskador, olika behandlingsmodeller kan samverka med varandra. En kiropraktor gör efter en noggrann genomgång av besvärens uppkomst, en ortopedisk och neurologisk undersökning. Har inte röntgenbilder tagits tidigare bör detta göras för att man ska kunna få en så god uppfattning som möjligt om skadans omfattning.

Vid frakturer hänvisas patienten direkt vidare till sjukhus eller annan vårdinstans. Om vi däremot anser att besvären ligger inom det kiropraktiska behandlingsområdet kommer en behandling att påbörjas så att besvären kan läkas fortast möjligt utan att irritera den övriga vävnaden.

I vissa fall kan en kiropraktorbehandling ge mycket goda resultat och ibland kan vi inte göra så mycket. Långsiktigt har dock de flesta whiplashskador en god prognos.

 

Tillbaka till besvär