Hjärnskakning Concussion Commotio

Hjärnskakning är precis som det låter en skakning av hjärnan som kan uppstå vid trauma mot huvudet. Kraften och omfattningen av skakningen påverkar och bestämmer till viss del vilka symptom som uppstår. En annan viktig faktor är hur många skakningar som skett innan. Symptom vid en kraftig hjärnskakning kan vara huvudvärk, yrsel, illamående, minnesförlust eller trötthet. Det kan vara en av dessa symptom likväl som alla.  Viktigt att veta är att det också kan vara inga av ovanstående symptom. Det bästa är att genomgå en neurologisk undersökning. Den kan visa fynd, utan symptom, som påvisar brister i neurologisk funktion som vittnar om att en hjärnskakning har skett.  Adekvat behandling kan återställa dessa brister i neurologisk funktion. 
 

Funktionell neurologi

Introduktion

Neurologi har varit kärnan i det kiropraktiska yrket sen dess början. På senare år, med framsteg inom klinisk neurovetenskap, förstår vi mer hur kiropraktisk behandling påverkar nervsystemet, och hur denna effekt kan återställa god funktion inom det neuro-muskulo-skeletala systemet.

Kiropraktorer tränas i att få en mycket god förmåga att upptäcka subtila skillnader i neuro-muskulo-skeletal struktur och funktion. Exempelvis bland annat genom muskeltestning och att palpera ledrörelse i ryggraden och extremiteter. Samma kunskaper kan tillämpas på neurologiska tester för att upptäcka funktionella obalanser inom nervsystemet. Sådana funktionella neurologiska obalanser kan behandlas med traditionella kiropraktiska tekniker, andra sensoriska stimuli, samt särskilda fysiska eller kognitiva övningar. Funktionell Neurologi förespråkar ett öppet systemtänkande för behandling. 

Målet är att återställa, förbättra och bevara funktionen i patientens nervsystem.
 

Kiropraktik och Funktionell Neurologi

En kiropraktor utbildad i Funktionell Neurologi ser på en patient ur ett neurologiskt perspektiv men också ur ett mekaniskt perspektiv. Undersökningen består av en neurologisk undersökning och en kiropraktisk undersökning. Den neurologiska undersökningen består av ett antal tester där man bland annat undersöker olika delar av hjärnan samt de kraniala nerverna. Även autonoma funktioner som blodtryck, puls och syremättnad i blodet. I den kiropraktiska undersökningen undersöks funktion och ledrörelse av hela ryggraden samt käkleder. Även kraniet undersöks.

Den kliniska behandlingen består av neurologiska övningar, med bland annat balans och koordination samt olika ögonrörelser, för att på så vis aktivera olika delar av hjärnans funktioner. Dessutom kiropraktisk behandling av kranium, käkleder och ryggrad. 

 

Tillbaka till besvär