Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är ett primärvårdsyrke. Det innebär att en kiropraktor kan ta emot en patient som en första vårdinstans och efter anamnes och undersökning ställa en diagnos. Kiropraktik omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten och nervsystemet. En kiropraktor arbetar även med förebyggande åtgärder. Kiropraktik fokuserar på att förbättra funktionen och strukturen av kroppen och dess relation till nervsystemet. Kiropraktorn är väl integrerad i vårdapparaten och rekommenderar patienten vidare när annan vård anses vara nödvändig för att gynna patientens välmående.

Den huvudsakliga behandlingsmetoden är en kiropraktik justering, som bland annat består av olika exakta handgrepp. Justeringarna syftar till att återställa normal ledfunktion och att återställa neuromuskulär funktion och balans. 
 

Kiropraktikens historia

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att behandla med händerna. Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare D.D. Palmer (1845-1914) kopplade ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Han utvecklade ett system som sedan har utvecklats vidare till att bli den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden efter läkare och tandläkare.
 

Kiropraktikens historia i Sverige

Sverige fick sin första kiropraktor år 1921. Diplomerade Chiropraktorers Förening grundades år 1936. Denna förening blev sedermera Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Gruppen fick statlig legitimation av Riksdagen år 1989.

De högskoleutbildade kiropraktorerna är organiserade i nationella yrkesförbund som är medlemmar i regionala organisationer som European Chiropractic Union (ECU) och World Federation of Chiropractic (WFC).

WFC är medlem i WHO, och dess organ för medicinskt vetenskap, Council of International Organisation for Medical Science (CIOMS).

Idag finns det närmare 200 utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer i Sverige, lika många kvinnor som män.