Kronisk smärta

En kronisk smärta är inget som går att bota. Oftast är smärtan i sig inte farlig men dessvärre leder detta oftast till stort obehag och lidande. I och med att kronisk smärta ej går att bota kan man alltid försöka lindra den – på ett effektivt sätt. Tyvärr går det inte alltid att lindra den, då får man gå över till nästa steg – att försöka kontrollera den. För att enklast kunna kontrollera en smärta är att dra in på vissa aktiviteter, t.ex sport och liknande.

För att du ska kunna få en så god bedömning som möjligt rekommenderar vi dig att söka upp vår kiropraktor för att ta i tu med smärtan på ett bättre och enklare sätt.

Tillbaka till besvär