Kiropraktisk undersökning

Vid det första besöket görs en undersökning med fokus på nervsystemet och lederna. Förutom den ledspecifika kiropraktiska undersökningen görs ortpediska och neurologiska tester. Kiropraktorn tar med hjälp av samtal och undersökning reda på historiken kring det som gör ont, för att kunna ställa diagnos och göra en behandlingsplan.

Det traditionella kiropraktorgreppet är ett litet, snabbt tryck i en specifik riktning som ökar ledens rörlighet och återställer normal funktion. När leden justeras sker en tryckförändring I ledvätskan, vilket kan höras som ett knak. Det är inte farligt och en behandling gör inte ont, även om patienten kan bli lite trött eller känna viss lokal ömhet efteråt. I genomsnitt räcker cirka fem behandlingar för att åtgärda det akuta problemet.
 

Kiropraktorn gör en noggrann undersökning av dina besvär

Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska undersökningen av palpationstekniker (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, spänningar och svullnader kartläggs. Vid palpation försöker kiropraktorn få förståelse för hur väl leder och muskler arbetar. En genomgång av patientens arbetssituation, fritidsaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå är oftast nödvändig för att kunna ge bästa vägledning.
 

Kiropraktorn behandlar dina akuta besvär

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (justering), men även annan manuell behandling förekommer. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.

För att kiropraktorbehandlingen ska få bästa möjliga effekt, får du råd och träningsprogram som är unikt anpassade till dig och dina specifika problem.
 

Kiropraktorn hjälper dig till långsiktig hälsa

När du väl har blivit återställd, gäller det att se till att besvären inte återkommer. Och här är det mycket viktigt att du själv också tar ansvar för att resultatet ska bli lyckat. Det räcker inte med att regelbundet gå till kiropraktorn; du behöver också i övrigt ta hand om din kropp. Vi kan jämföra med exempelvis din tandvård: Förutom att gå på regelbundna kontroller bör du ju också borsta tänderna varje dag, använda tandtråd och tänka på vad du äter. Samma principer gäller för kroppen i stort. För att du ska kunna upprätthålla god hälsa måste kroppen underhållas och tas om hand i vardagen. Dina främsta verktyg för detta är motion, återhämtning, ergonomi (att sitta, stå, ligga, och lyfta rätt etc.) och regelbundna kiropraktorbesök.

Hos din kiropraktor får du hjälp med anpassade träningsprogram och ergonomsik rådgivning, samtidigt som du ser till att leder, muskler och nervsystem har de bästa förutsättningarna att fungera naturligt och normalt.