Värk ut i armen

Värk ut i armen kan vara en nervsmärta som kommer av nervirritation från nacke/bröstrygg. Dessa problem kan ofta åtgärdas.

 

Tillbaka till besvär