Golfarm

Golfarm är ett vanligt smärttillstånd på insidan av armbågsleden, ett överbelastningstillstånd. Golfarmbåge eller medial epikondylit orsakas av en inflammation på det inre senfästet på armbågens insida.  Diagnos sker med olika manuella och ortopediska tester.

Behandlingen vid golfarmbåge är i första hand att minska på belastningen på musklerna. Detta görs med kiropraktisk behandling. Det kan även bli aktuellt att se över arbetsrutiner och arbetsställningar för att minska besvären.

När man har blivit bra igen behövs ofta träning för att stärka musklerna. Kiropraktorn hjälper dig med träningsprogram. Det gäller dock att gå försiktigt fram så att man inte får tillbaka besvären.

Tillbaka till besvär